Utveckla Pålamalm

Pålamalm (Skogssjövägen & Råbyvägen), ligger mycket naturskönt vid Stora Skogssjön och har idag karaktären av ett sommarstugeområde med vissa inslag av villabebyggelse. Området detaljplanelades för bostäder 1984. Dock så är fler av husen från 1940- till 1960-tal. Vi anser att ett nytt planbesked behöver ges med förändrad/ny detaljplan.

Klicka här för att ladda ner motionen.