Utveckla förutsättningarna för idrotten i Botkyrka

För att det ska vara roligt att idrotta måste det finnas bra förutsättningar. Det är viktigt att kommunens idrottshallar, planer och andra utrymmen håller en god standard och att utrustningen fungerar. Det ska vara enkelt att boka en idrottshall, bokade tider ska användas eller avbeställas. Inom detta område har det alltid varit problem, kommunen måste inrätta ett bokningssystem som fungerar.

Dessutom måste kommunikationen och samarbetet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetskontoret förbättras. När det gäller lokalhyra och andra taxor har vi inget emot att, om det är praktiskt genomförbart, införa ett fungerande nolltaxesystem, som först bör vara föremål för en utredning. Även när det gäller städningen av lokaler finns det mycket mer att göra, inom området vill vi att det utarbetas rutiner och en bättre fungerande service än den vi har idag.

Rödstu Hage bör , så snart det är möjligt, ska rustas upp så att den håller den standard som idrottsutövarna som finns där behöver.

När det gäller kommunens två simhallar anser vi att det räcker att kommunen ansvarar för verksamheten inne i själva simhallen. Övrig verksamhet ska upphandlas.

Vi vill att kommunen verkar för att barn ska lära sig att simma tidigare, gärna redan i förskoleålder. Vi tycker det är bra att det satsas på konstgräsplaner och spontanidrottsplatser, ett av syftena med konstgräsplaner är att få ut mer speltimmar under året. Nu när antalet planer ökar så är det viktigt att det finns en verklig efterfrågan när det anläggs nya.

Det mesta talar för att Familjeparksetableringen på Hågelby kommer att vara positiv för Botkyrka kommun. Vi vill verka för att det i anslutning till Familjeparken uppförs en multiarena för idrott samt ett äventyrsbad. Detta skulle väsentligt höja kommunens attraktionskraft för våra egna invånare samt de som vill besöka oss.