Utvärdering av sponsring

Utvärderingen visar att kommunens sponsring inte har varit så lyckosam och kommunen inte får igen tillräckligt av de skattemedel som läggs (i form av exempelvis uppskattat marknadsförings- och kommunikationsvärde). Detta är något vi moderater har flaggat för länge och påpekar när kommunen hoppar på att sponsra t.ex. ännu en orienteringstävling.

Istället för att lägga in ännu mer pengar genom att generellt utöka föreningsbidragen och höja sponsringsanslaget bör vi nog mer lyssna till själva utvärderingen. Deras första rekommendation (vägval A) är att det ”finns goda skäl och tillräckliga underlag för att besluta om att sponsringssatsningen avslutas”.

Vi befarar vidare att en generell utökning av föreningsbidragen skulle innebära ännu mer pengar till exempelvis mötesplatsföreningarna, vilket vi är tveksamma till. Vi kan däremot tänka oss en omfördelning av medel (inom befintliga ramar) från mötesplatsföreningarna till idrottsföreningarna som prioriterar barn- och ungdomsverksamhet, verksamheter för äldre samt idrott, rörelse och hälsa.

Vi föreslår kommunstyrelsen att inte höja medlen för föreningsbidragen, samt att med stöd i utvärderingen avsluta kommunens sponsringsverksamhet.