Utvärdering av Kreativa fonden

Yttrande: (M) + (C) + (TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-01-11
Ärende: 18
Företrädare: Jimmy Baker, Robert Steffens, Anders Thorén
Rubrik: Utvärdering av Kreativa fonden (KS/2014:622
Klicka här för att ladda ner yttrandet.