Uttalande ang. Karl-Otto Hultström

Tumba 2010-07-30

Uttalande angående Karl-Otto Hultström

Med anledning av de uppfattningar Karl-Otto Hultström uttryckt på internet har jag som kretsordförande samrått med honom kring hans roll som förtroendevald för Moderaterna.

Karl-Otto Hultström är djupt ångerfull och ledsen. Han har gett uttryck för sina åsikter som privatperson, inte som representant för Moderaterna. De åsikter han uttryckt är inte förenliga med vad Moderaterna tycker.

Eftersom frågan om förtroendet att döma andra i tingsrätten har rests i bloggosfären har vi kommit överens om att han lämnar sina uppdrag i samband med valet och att han redan nu avsäger sig sitt uppdrag i tingsrätten.

Jimmy Baker
Kretsordförande
Moderaterna i Botkyrka