Utred parkeringsproblemen i Botkyrka

Parkeringsproblemen i Botkyrka har nu, under flera års tid, väntat på att få en hållbar och långsiktig lösning. Det har visat sig att efterfrågan är större än tillgången till parkeringsplatser. Detta gäller vid såväl kommunala fastigheter som vid våra infartsparkeringar.

Klicka här för att ladda ner motionen.