Utred omfattningen av hederskulturen i Botkyrka

FN uppskattar att cirka 5 000 hedersmord i världen begås varje år. Mörkertalet antas vara stort. Kvinnoforum uppskattar att fyra till fem miljoner personer lever under skadliga hedersnormer. Hedersmorden är bara toppen på ett stort isberg där kvinnor världen över tvingas leva i skräck och terror.

Över 100 000 unga flickor lever i Sverige idag med hederskultur, det visar en undersökning som Stockholms universitet nyligen gjort. Idag får inte alla utsatta den hjälp från samhället som de behöver.

Bara i Stockholmsregionen lever minst 4 000 tonårsflickor och pojkar under hedersförtyck, av dessa lever sannolikt flertalet i vår kommun. Mörkertalet är därtill stort.

Vi kan inte, bara för att det är bekvämt, välja att blunda för detta i grunden patriarkala och kulturella förtryck. Detta drabbar våra medmänniskor, svenskar som oavsett ursprungsland, förtjänar samma möjligheter till att själv få välja sina partner, freda sin egen kropp och välja sin yrkesbana. Bara för att hederskulturen känns främmande för oss som inte har rötter i de länder där detta förekommer, innebär det inte att vi kan frånträda vårt ansvar att skydda och hjälpa de flickor och pojkar som behöver oss.

Det hedersrelaterade våldet är ofta en väl dold brottslighet som drabbar unga flickor men ibland även pojkar. Ofta har inte skolorna heller tillräcklig kunskap eller resurser för att upptäcka och förhindra våldet. Många ser frågan som ett familjeproblem vilket gör det än mer svårt för flickan att söka hjälp. Det vanliga som sker genom skola eller socialtjänst är att man vill reda ut problemen inom familjen.

Problemet är dock att det kan innebära livshotande fara att just blanda in familjen.

Vi föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen skall utreda omfattningen av hederskulturen i Botkyrka och återkomma med ett förslag till handlingsplan.

Läs hela motionen här

Jimmy Baker (M)