Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag

Detta ”grustag” skulle kunna utvecklas till en fantastisk spännande och kompletterande idrottsarena till det närliggande Brantbrinks IP. En ny arena skulle öka tillgängligheten och kapaciteten för befintliga, expansiva idrotter och kanske även möjliggöra för nya idrottstyper att utvecklas där.

Klicka här för att ladda ner motionen.