Utred kommundelning Norra – Södra

Det blev ett nej till Tullinge kommun. Kammarkollegiets svar på Tullingepartiets ansökan om delning av Botkyrka kommun har anlänt. Beskedet är som förväntat att ansökan avslås.

Vi moderater förstår tullingebornas frihetssträvan och vilja att representeras av politiska företrädare som driver en mer borgerligt inriktad politik. Inför folkomröstningen 2014 landade Moderaterna i Botkyrka, efter flera medlemsträffar och seminariediskussioner dock i att Tullinge som egen kommun betraktat skulle bli en mycket liten kommun, med inte helt optimala förutsättningar, inte minst ekonomiskt. Dock var Tullingemoderaterna positiva till bildandet av Tullinge kommun.

Redan i valrörelsen 2010 lyfte Moderaterna fram förslaget att se över och utreda alternativet att dela kommunen i Norra respektive Södra Botkyrka. Ett alternativ där Norsborg-Alby-Fittja bildar en ny kommun och Tullinge, Tumba och Vårsta/Grödinge en ny kommun.

En sådan delning skulle ge två jämnstora kommuner, med 40 000 – 50 000 invånare i bägge. Dessutom skulle den norra kommunen ha en stark och tydlig rödgrön majoritet och den södra kommunen skulle styras av det som idag är oppositionen i Botkyrka kommun. De ekonomiska förutsättningarna finns, den norra kommunen skulle kompenseras genom utjämningssystemet medan den södra kommunen skulle ha en mer konkurrenskraftig skattekraft.

Vi föreslår därför, nu när staten avgjort frågan om Tullingedelningen, att man objektivt låter utreda frågan om att dela Botkyrka i norr och i söder och att Botkyrkaborna inbjuds att delta i en folkomröstning i frågan.

Vi har under hösten genomfört en dörrknackningskampanj i flera delar av kommunen och kan konstatera att det finns ett tydligt stöd bland medborgarna för att åter aktualisera den frågan.

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare