Utred hemvårdsbidragets effekter

ikon_dokument1c7Motion: (M)
Titel: Utred hemvårdsbidragets effekter
Motionärer: Kia Hjelte och Jimmy Baker
Daterad: 2009-10-29
Ladda ned hela motionen här