Utred hederskulturen i Botkyrka

ikon_dokument1c7Motion: (M)
Titel: Utred omfattningen av hederskulturen i Botkyrka
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2009-06-16
Ladda ned hela motionen här