Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning

Elever i gymnasiesärskolan ska ha möjlighet att välja ett program som motsvarar deras önskemål och förutsättningar i framtiden. Eleverna går i ett fyraårigt program, och under de två första åren läser eleverna kärnämnen i Gy-särklass och karaktärsämnena integreras och läses tillsammans med övriga elever på skolan, detta kombinerat med mycket praktik. De två sista åren består mest av lärlingspraktik i ett samarbete med lokala företag, som erbjuder dessa lärlingsplatser.

Klicka här för att ladda ner motionen.