Utred enprocentsregeln

 Motion: (M)
 Titel: Tillgänglighet – kommunal information i digital form
 Motionär: Jimmy Baker och Kia Hjelte
 Daterad: 2008-09-25
 Ladda ned hela motionen här