Utökad investeringsram för genomförande av reinvesteringsprojekt Albybron

Yrkande: (M) + (KD) + (L) + (C) + (TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-11-28
Ärende: 45
Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C), Anders Thorén (TuP)
Rubrik: Utökad investeringsram för genomförande av reinvesteringsprojekt Albybron (KS/2017:152)

Klicka här för att ladda ner yrkandet.