Utöka sommarskolan

Vi anser att kommunen bör införa sommarskola med inriktning för nyanlända. Detta skulle ge de nyanlända barnen en bättre skolstart efter sommarlovet för de barn som kommit hit under sommaren. För de elever som kommer under sommaren är det viktigt att det inte blir för ”stort glapp” i tiden från ankomsten till Botkyrka tills de får kontakt med skolan. Därför bör nyanlända elever erbjudas delta i sommarskola.

Vi tror därutöver att om man erbjuder sommarjobb kombinerat med sommarskola, så kan man öka intresset för sommarskolan. Detta skulle kunna erbjudas ungdomar som slutat skolår nio, så att de ska få en möjlighet att läsa upp sina betyg inför gymnasiet. Det kan även riktas till dem som avslutat första året i gymnasiet men kommit efter.

Vi tror behovet av sommarskola är mycket stort. Det finns många ungdomar som är skoltrötta när sommarlovet kommer. Kan man då erbjuda sommarjobb kombinerat med sommarskola så tror vi på ökat intresse för den sistnämnda.