Utbyte ungdomar Hackney (London) – Musikhuset (Norsborg)

Vi fick förmånen att vara med och lyssna och diskutera med ett antal ungdomar från såväl Hackney som Norsborg. Samtalen, i olika grupper, kretsade kring vad respektive kommun/stad gör i områdena som dessa, samt vad ungomarna själva efterlyser. En del av tiden ägnades även åt de förortskravaller som var i London för några år sedan samt i Stockholm med omejd i vintras.

Dessa var några gemensamma punkter:

Bägge ungdomsgrupper menade att politikerna saknas på fritidsgårdar och liknande. En kontinuerlig dialog/relation behövs.

Fler lokalförankrade poliser behövs i områdena, särskilt med relevant bakgrund och kulturell förståelse (och språk) för området.

Det är viktigt att det finns en lokal och bra relation till poliser. Ungdomar måste bli involverade och kunna få känna mer ansvar för området.

Norsborgs Centrum behöver rustas upp, bli bättre, renare, mer tryggt.

Fler aktiviteter via fritidsgårdarna (mer pengar) för ungdomar som engagerar fler av dem, så kanske fler ungdomar undviker att hamna i problem.

Praktikplatser och sommarjobb behöver erbjudas tidigt, inte bara olika idrottsaktiviteter. Det är viktigt att få personliga förebilder och engagerande aktiviteter.

Politikers snack måste leda till action som märks för ungdomarna, även om det bara är något litet.