Utbyggnad av särskilda boenden

Motion: (M)
Titel: Upprätta en genomgripande plan för utbyggnad av särskilt boende, grupp- och serviceboende i Botkyrka kommun
Motionär: Kia Hjelte
Daterad: 2011-01-27
Ladda ned hela motionen här