Utbildningsnämnden – information

I Utbildningsnämnden sammanträde 19 februari, var huvudämnet ekonomin.

Som ni kanske läst tidigare här, så gör Utbildningsförvaltningen ett underskott på 65,5 miljoner när böckerna för 2012 stängs. En budgetavvikelse på 3,3 %.

– Det kommer nu att tillsättas en extern granskning på hur detta kunde hända?

– Vari består underskottet och i vilken utsträckning är underskottet av strukturell karaktär?

– Hur är det möjligt att prognoserna inte fångade det stora underskottet?

– Vilka åtgärder ska vidtas 2013 för att undvika underskott?

Den oro och fasa vi Moderater i Botkyrka har nu inför 2013, är att de investeringarna som låg i majoritetens ettårsplan för 2013 med bl.a. den enormt viktiga satsningen på 6 miljoner för elevhälsan, ev. kommer att frysas inne. Just den satsningen är än så länge bordlagd, medan man frusit fritidshemsutvecklarna på 1,5 miljoner samt förskolelärarrekryteringen på 4 miljoner.

Under 2013 kommer nu nämnden månadsvis få en ekonomisk uppföljning från förvaltningen baserat på varje enhet, det ställer ett stort krav på hela nämnden och vi ska nogsamt följa ekonomins utveckling för 2013.

Christina Lundgren (M)
2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden