Upprätthåll den kommunala ordningsstadgan

Vi har en kommunal ordningsstadga som bl.a. reglerar att man inte får tälta, campa och bo tillfälligt var som helst. Vi har idag en återkommande problematik med tillfälliga, otillåtna boplatser, med medföljande sanitära olägenheter och nedskräpning.

Det gäller inte bara s.k. EU-migranter, utan vi har även varje år människor som kommer på besök från andra länder, som ställer upp sina husvagnar på olika platser, erbjuder människor asfaltstjänster, byggtjänster m.m. Byggrester, sopor och annat lämnas kvar för kommunen, till stora kostnader, att städa undan.

Vi vill att kommunen säkerställer att den kommunala ordningsstadgan efterlevs av samtliga som vistas i Botkyrka, av såväl kommunens egna invånare som personer som befinner sig tillfälligt i Botkyrka.

Den kommunala ordningsstadgan ska gälla alla och ska följas. Kommunen ska under ordnade former avhysa illegala bosättningar. Alla EU-länder ska bära ansvaret för sina egna medborgare. Inga förturer i bostadskön, inga skolplatser m.m. ska heller erbjudas tillfälliga besökare i Sverige.