Upprätta rökfria zoner i det allmänna utrymmet

Aktuella platser, bör för kommunens räkning först inventeras och preciseras, för att sedan för kommunfullmäktiges vidkommande tillställas för beslut.

Tänkbara platser för rökfria zoner skulle kunna vara utanför/på samtliga kommunala verksmaheter/inrättningar. Gentemot privata näringsidkare och SL, bör snarare dialogen vara medlet.

De som vill bör slippa utsättas för passiv rökning. Detta oavsett om personen ifråga vill utsättas för passiv rökning. Det var logiskt att rökningen, av bl.a. hälso- och allergiskäl, förbjöds på t.ex. restauranger och barer, men det är lika logiskt att även ta nästa steg.

Du kan läsa motionen här

Friheten behöver inte motiveras, men alltid försvaras. Det är inskränkningar som behöver acceptabla förklaringar. Ett sådant synsätt står i motsats till föreställningen att frihet och rätt är något som människor tilldelas, av nåd eller välvilja. Acceptabla inskränkningar i friheten finns naturligtvis. Respekt och hänsynsfullhet gentemot andra är frihetens andra sida.