Uppmärksamma de som gör Botkyrka vackrare!

Botkyrka kommun skulle kunna göra mer för att uppmärksamma de privatpersoner eller företag som gör kommunen estetiskt mer tilltalande. Något som bidrar till att höja livskvaliteten för alla som bor här, eller något som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi skulle därför kunna instifta ett årligt skönhetspris, som ges till den privatperson, eller det företag som hjälpt till att försköna kommunen genom t.ex. en byggnad, tomt, trädgård, park, konstnärlig utsmyckning eller något annat som förvaltningen kommer fram till.

Vinnaren av ett sådant pris bör givetvis uppmärksammas genom kommunens olika informationskanaler och gentemot lokalmedia. Några exempel på andra kommuner som redan har instiftat liknande priser är Järfälla, Huddinge, Ludvika och Värmdö.

Edip Noyan – riksdagsledamot
Jimmy Baker – oppositionsråd