Upplev Botkyrka AB – Avtal 2016

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 47
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Upplev Botkyrka AB – Avtal 2016 (KS/2016:120)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.