Upphandlings- och inköpspolicy

Yrkande: (FP)+(M)+(TUP)

Politiskt fora: Kommunfullmäktige

Datum: 2012-12-13

Ärende: 169

Företrädare: Karin Pilsäter (FP), Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TuP)

Rubrik: Upphandlings- och inköpspolicy (KS/2011:16)

Klicka här för att ladda ned yrkandet