Upphandla verksamheter inom Socialförvaltningen

Kommunens kostnader för socialnämndens verksamheter tenderar att ständigt öka. Av erfarenhet vet vi att verksamheter ofta blir både effektivare och billigare genom konkurrensutsättning mot andra marknadsaktörer. En konkurrensutsättning ger även arbetstagarna fler aktörer att välja mellan och skapar större möjligheter att påverka det egna arbetet samt bättre karriärvägar.

Klicka här för att ladda ner motionen.