Upphandla driften av Botkyrka Rackethall

Kommunen bedriver idag en hel del verksamhet i s.k. ”egen regi”. För oss moderater är det inte självklart att all verksamhet skall läggas ut på externa entreprenörer likväl som det inte heller är självklart att ”egen regi” alltid är det bästa. Vi vill säkerställa att vi får mesta möjliga verksamhet per skattekrona. Detta innebär att vi är beredda att pröva de olika verksamhetsområdena mot marknaden.

Klicka här för att ladda ner motionen.