Uppdelning av Upplev Botkyrka AB (UBAB)

ikon_yrk2Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-01-07
Ärende: 4
Rubrik: Uppdelning av Upplev Botkyrka AB (KS/2008:506)

Ladda ned hela yttrandet här