Uppdatera utanförskapsrapporten

År 2011 gjorde en av kommunens förvaltningar en omfattande studie som blev enrapport med namn ”Från osynliga till synliga”. Denna ”osynliga” grupp har varken registrerad inkomst eller försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning, studiemedel, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Det är dags att uppdatera rapporten och utvärdera de åtgärdsprogram som majoriteten har genomfört med anledning av den första rapportens resultat.

Klicka här för att ladda ner motionen.