Underskott för Utbildningsnämnden?

25 miljoner kronor, som det prognostiserade underskottet pekar på i nuläget, är väldigt mycket pengar och vi moderater ser, som en konsekvens av detta, stora svårigheter i att hämta hem underskottet. Vilken skolform är det som får skära ner i sin budget? Vilket område kommer få sin budget kapad?

En sådan felbudgetering när det gäller elevantalet är självfallet orimlig, dessa elever är också våra Botkyrkabor, oavsett vilken skolform eller kommun de valt att göra sina studier i. Att basera befolkningsprognosen för gymnasiet på elever som är mellan 16-18 år verkar inte heller rimligt, då vi har en stor grupp elever som gör ett fjärde år på gymnasiet eller inte kommer in på gymnasiet förrän efter kompletterande år på IV-programmet.

Nu har vi dessutom dragit på oss detta underskott sedan 2015, utan att vi i nämnden har fått upplysning om det, vilket är mycket oroande. Det gör att vi återigen är tillbaka på i läget att de prognoser vi får är sådana vi inte kan lita på. Dessutom gjorde vi ett överskott på över sju miljoner kronor för 2016. Var detta egentligen ett underskott?

Som sagt, vi moderater är ytterst bekymrade hur vi ska hämta hem detta underskott och förväntar oss en återkoppling till nästa nämnd hur prognosen ser ut, samt vilka åtgärder förvaltningen tagit.