Ulf Kristersson besöker Botkyrka

Moderaterna vill att sekretessen ska lättas mellan polis och socialtjänst för att komma åt grov brottslighet och gängkriminalitet.

Partiledare Ulf Kristersson besökte och pratade med polisen och Våldspreventivt Centrum i Botkyrka. Han besökte mordplatsen vid Eriksberg och tände ett ljus för den 12-årig flicka som sköts till döds på platsen.

Där regeringen har kapitulerat för gängkriminaliteten har Moderaterna två nya, skarpa förslag som Ulf presneterade på en pressträff:

1. Det ska vara möjligt att sätta in hemlig avlyssning, dataavläsning och kameraövervakning (s.k. ”hemliga tvångsmedel”) mot aktiva gängmedlemmar innan de begår brott, för att stoppa dem. En sådan möjlighet finns i dag enligt den s.k. preventionslagen – som dock begränsar sig i huvudsak till terrorist- och spioneribrott.

2. Sänkt ribba för när hemliga tvångsmedel ska kunna användas i brottsutredningar genom att den s.k. utredningslagen ska omfatta grova brott som begås inom ramen för gängkriminalitet. Utredningslagen ger i dag de brottsbekämpande myndigheterna särskilda möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i samband med utredningar som rör annan typ av systemhotande brottslighet.