Tvivelaktiga metoder från Socialdemokraterna

Socialdemokraterna märker hur valet håller på att förloras. Inga medel skys längre för att mobilisera väljarna i förorterna. I Huddinge briserade nyligen en första skandal, i Botkyrka känner vi igen kampanjmetoderna. Här har man dock gått ett steg längre och inrättade redan 2006 s.k. ”samhällsinformatörer” vara främsta uppgift är att mobilisera soffliggare åt socialdemokratin.