Tumba vård- och omsorgsboende riskerar stoppas!

Vi anser att det är oerhört allvarligt att Arbetsmiljöverket kommer med så drastiska utsagor, efter de inspektioner som gjorts, att man nu överväger förbud för Botkyrka kommun att bedriva vård- och omsorgsboende i angivna lokaler.

Vi har vid flera tillfällen och under många år påtalat den fatala bristen på vård-och omsorgsboende i Botkyrka kommun. Vi har då anklagats för att svartmåla.

Vi har också vid flera tillfällen diskuterat hur människor, de boende, inte har den kvalitet i boendet som de har rätt att kräva och vi har också diskuterat hur personalen riskerar arbetsskador till följd av dåliga arbetsvillkor.

Inom ett vård- och omsorgsboende är det många lyft och många personer som behöver olika hjälpmedel för att kunna förflytta sig eller sitta uppe. I små och otillräckliga utrymmen blir detta mer arbetsamt och tydligt försvårande.

Nu får Botkyrka kommun hjälp på traven att göra det som naturligtvis redan borde ha gjorts. Moderaterna lade, 2014-05-22, en motion att ersätta Tumba vård- och omsorgsboende med två + två nya vård- och omsorgsboenden (i extern och i egen regi). En lösning där det befintliga omsorgsboendet avyttras till annan aktör för alternativa ändamål.

Vi upplever att den styrande majoriteten (S, V och MP) alltför länge ignorerat Vård- och omsorgsnämndens behov av nya och förnyade boenden. Man har helt enkelt varit alltför nöjd med situationen i övrigt, utan att lyssna till den kritik som med jämna mellanrum kommit i dagen från boende, från anhöriga, från medarbetare och från oppositionen. Det handlar inte om att vi moderater vill svartmåla några verksamheter, det handlar om vi ser till individen framför den kollektiva helheten och hur någon kan fara illa, såväl som boende som personal i verksamheterna.

Kia Hjelte (M)