Tumba Tennisklubb och tennisanläggningen Pelletäppan

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-10-08
Ärende: 180
Företrädare: Jimmy Baker, Yngve RK Jönsson och Petja Svensson
Rubrik: Tumba Tennisklubb och tennisanläggningen Pelletäppan (KS/2012:417) Ladda ned hela yttrandet här