Tumba äldreboende – igen

Interpellation: (M)
Titel: Tumba äldreboende – igen
Interpellant: Kia Hjelte
Daterad: 2012-10-25
Klicka här för att ladda ned interpellationen