Trygghet och studiero

Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda nolltolerans mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler. Alla brott ska polisanmälas.

Klicka här för att ladda ner motionen.