Tio punkter för ett bättre företagsklimat:

När företagsklimatet generellt förbättras i Sverige går Botkyrka åt motsatt håll. Kommunen har fallit med 12 placeringar sedan 2018 till plats 182. Detta trots lokala socialdemokratiska politikers uttalade mål om topp 50-placeringar.

Företagandets villkor är betydligt viktigare än vad socialdemokratiskt ledda kommuner har förmågan att begripa. Det är genom tillväxten i den privata sektorn (företagen) som vår offentliga välfärd (skola, vård och omsorg m.m.) fortsatt kan utvecklas, finansieras och bli ännu bättre. Dagens prognoser pekar tyvärr på stora underskott för välfärden framöver.

Dessa tio punkter skulle kunna förbättra och öka företagandet i Botkyrka samt öka skatteintäkterna för kommunen då många fler företagare skulle kunna skapa fler jobb i kommunen:

1. Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Tjänster, gym, café och mycket annat behöver upphandlas – med det lokala näringslivet som fokus.

2. Det finns mycket mer vi kan göra för företagandet, inte minst genom valfrihetsreformer inom exempelvis hemtjänst och äldreomsorg.

3. Genom ett attraktivt företagsklimat ökar intresset för företagsetableringar i Botkyrka och då blir jobben fler. Det handlar exempelvis om etableringsklara tomter, en mer näringslivsanpassad service där vi anpassar den kommunala servicen efter vad våra företagare faktiskt efterfrågar.

4. Inrätta en mark- och tomtbank för eget byggande, för såväl företag som privatpersoner. Detta i samråd med fastighetsägare med fokus på allt från stora etableringar till att mindre företag ska kunna få rum i industrilokaler. Det råder, enligt företagarna själva, en brist idag på små lokaler.

5. Kommunen måste även komma till en större insikt med vad företagande innebär för kommunen och dess ekonomiska stabilitet och tillväxt. Det finns många kranskommuner runt Stockholm som har lyckats mycket bättre med villkoren för och samarbetet med företagare. Deras framgångsrecept borde Botkyrka kopiera och införa i kommunen.

6. Närheten till olika objekt som ska upphandlas och som ska servas, närheten, inställelsetid till olika objekt, lokal kännedom m.m. skulle kunna ge extra omdömespoäng för företag stationerade i Botkyrka. Närhet ger mindre klimatpåverkan.

7. Ett bättre erfarenhetsutbyte mellan industri/företagande och Botkyrka kommun och samverkan med kommunens upphandlingsenhet skulle öka kunskaperna och förbättra upphandlingarna generellt mellan företagen och kommunen.

8. Genomför introduktion till alla nya företagare i kommunen via näringslivsenheten i samråd med företagarföreningen i kommunen. Kommunen borde även uppmärksamma när ett företag flyttar till Botkyrka, genom t.ex. någon form av diplom och genom sina olika sociala mediekanaler.

9. Förbättra infrastrukturen och ta bort rödljusen på hela sträckan mellan Tuna industriområde (brandstationen) och ner till Vårsta C och ersätt dem med fler rondeller så trafiken flyter bättre. Längs med delar av Hågelbyleden och Dalvägen kan det bli enorma köer morgon och eftermiddagar vid korsningarna, särskilt mellan kl. 07.00-09.00 och 15:00-18:00. Kunder och leverantörer får det svårt att hämta och lämna produkter eller besöka företag i Södra Botkyrka. Botkyrkabor får orimligt långa tider att ta sig till och från jobbet.

10. Skapa större synergieffekter mellan flera förvaltningar, där vi utnyttjar personalresurserna mer effektivt till invånarnas och företagarnas fördel.