Timbank för personer i långvarigt utanförskap

Moderaterna har tidigare motionerat om, och tydligt visat på behovet av, arbete för den stora grupp personer som under lång tid är beroende av ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle. Många av dessa personer har länge stått utanför den reguljära arbetsmarknaden, varav ett antal aldrig har haft en varaktig sysselsättning. För oss moderater är det centralt att alla som har arbetsförmåga skall bli synliggjorda och ses som resurser.

Klicka här för att ladda ner motionen.