Tillgänglighet – kommunal information i digital form

Internet har blivit en huvudkälla för information för många människor. Allt fler människor använder även Internet för att kommunicera med andra och det används i allt större utsträckning till att få vardagspusslet att gå ihop – allt från att sköta bankärenden, boka resor, beställa produkter, skriva dagböcker till att hålla koll på barnens fritidsaktiviteter mm. Internet har på mycket kort tid gått från att av vissa ha klassats som ”en fluga som snart går över” till en livsnerv i vårt samhälle.

Idag har de flesta människor i Sverige tillgång till digitala medier via Internet. En stor anledning är naturligtvis att informationen och tjänsterna finns tillgängliga när användaren själv har tid att ta del av den och/eller använda tjänsterna. 

Tim Berners-Lee var en av de som i ”begynnelsen” skapade det vi idag kallar www (world wide web) och som möjliggjort att vi numera kan ”surfa” på ”nätet” och tillgodogöra oss information men även interagera och kommunicera via det globala Internet. Tim är även en av grundarna till organisationen W3C som arbetar med att ta fram riktlinjer, rekommendationer och standarder för hur information kan göras tillgänglig via Internet utan krav på att användaren måste använda hård- och mjukvara från en specifik leverantör.

Att följa W3Cs standarder, rekommendationer och riktlinjer är en garant för att webbplatsen fungerar på alla IT-plattformar som stödjer dessa standarder, inklusive PC/Windows-plattformen. Ytterst blir detta en demokratifråga eftersom det annars finns en risk att webbsatsningar i flertalet fall är exkluderande och icke inkluderande.

När det gäller rörlig media, bild+ljud, finns det flertalet olika tekniker och format. De vanligaste formaten för denna typ av information är idag Microsoft Windows Media, Realnetworks Realmedia, Apple Quicktime samt Adobe Flash. Tillgång till ”Kommunfullmäktige via webb-tv” kräver idag att användaren använder Microsoft Windows och Windows Media Player trots att det finns tekniker som gör det möjligt att leverera informationen i samtliga ovan nämnda format. Att inte stödja fler format är att exkludera en stor del av medborgarna.

Vi föreslår i en motion till kommunfullmäktige:

att
Kommunen bör säkerställa att dess digitala medier och webbplatser följer det regelverk och rekommendationer W3C tagit fram samt,

att
”Kommunfullmäktige via webb-tv” görs tillgänglig i de vanligast förekommande formaten för rörlig bild+ljud (enl. ovan).

Jimmy Baker
Bitr. gruppledare (m)