Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden till följd av pandemin

Det är viktigt att stötta föreningar som faktiskt kan påvisa att de har drabbats av pandemins effekter. Alla föreningar verkar dock inte ha drabbats och långt ifrån alla verkar ha äskat om medel när vi läser ärendet.

Vi moderater hade helst sett en prioritering i enlighet med hur vi gör i vårt förslag till budget. Idrottsföreningar samt verksamhet för barn och unga samt funktionshindrade och seniorer bör vara de enda som ska få stöd till lokalhyra om behovet finns, det eftersöks och kan fastslås.
Mötesplatsföreningar för vuxna bör alltid stå för sina egna kostnader genom medlemsavgifter och liknande, istället för att skattekollektivet ska sponsra deras fritidsaktiviteter. Den principen borde egentligen ha varit vägledande i Mittenmajoritetens valfläsk benämnt ”handslag med föreningslivet”.
Stina Lundgren (M)