Tillämpa planmonopolet – besluta om ”tillfälliga” bygglov för etablering av ”modulbostäder” för sociala ändamål, mm

Socialnämndens kostnader för biståndsbeslutade boenden ökar kraftigt och bristen på bostäder är alarmerande. Socialnämnden har betydande svårigheter att möta den kraftigt ökande efterfrågan med lämpliga ”sociala” bostadslösningar.

Klicka här för att ladda ner motionen.