Tilläggsmedel för nybyggnation av förskolan Granen

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 38
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Tilläggsmedel för nybyggnation av förskolan Granen (KS/2016:89)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.