Tilläggsäskande – Förskolan Tranan

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-02
Ärende: 210
Företrädare: Jimmy Baker, Stina Lundgren, Kia Hjelte, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Tilläggsäskande – Förskolan Tranan (UF/2015:123)

Klicka här för att ladda ned yttrandet.