Tilläggsanslag – Yttre VA Rikstens skola

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-06-07
Ärende: 122
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Tilläggsanslag – Yttre VA Rikstens skola (KS/2016:380)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.