Tidsram för återkoppling till våra medborgare

 

Interpellation: (M)
Titel: Tidsram för återkoppling till våra medborgare
Interpellant: Petja Svensson
Daterad: 2012-05-31
Ladda ned hela interpellationen här