Tidigarelägg 1:1-satsningen

I det moderna samhället, är datorn ett stöd och en helt naturlig del i vårt dagliga arbete. Datorn är idag lika vanligt och utbredd som papper, penna och skrivmaskin var för bara 40 år sedan.

Klicka här för att ladda ner motionen.