Tidigarelägg 1:1-satsningen

I det moderna samhället, är datorn ett stöd och en helt naturlig del i vårt dagliga arbete. Datorn är idag lika vanligt och utbredd som papper, penna och skrivmaskin var för bara 40 år sedan. IT-tekniken berör i stort sett alla yrkesgrupper och även om man i sitt arbete primärt använder händerna och andra verktyg, är datorer och ”nätet” naturliga inslag i de flesta människors vardag. Om vi ska hänga med i utvecklingen av det moderna samhället, så måste vi ge skoleleverna stöd och förutsättningar för att möta framtiden.

De system som införs i skolan måste vara anpassade efter den miljö och de områden som de är tänkta att användas till. Det finns möjlighet att, med smarta multimedialösningar, ge elever möjligheter till att utveckla sin kreativitet genom att arbeta med still- och rörlig bild, ljud, musik och kombinationer av dessa. En egen dator ger också möjligheter för elever att själva söka efter aktuell och uppdaterad information på ett bra sätt. Vi lever i en föränderlig värld och en högre datorpenetration innebär att man minskar risken för att barn och ungdomar lär in gamla och förlegade faktauppgifter som finns i tryckta böcker – och som kanske var aktuella då, men inte längre är det.

I Botkyrka kommun har vi kommit en bit på vägen när det gäller att använda digitala verktyg i undervisningen och möjligheten för varje elev att ha en egen dator. Sedan utrullningen av 1:1-programmet 2012 har det varit en stor framgång för våra elever och lärare i Botkyrka, det har vi kunnat se i såväl engagemang som resultat. Dock gäller 1:1-satsningen endast elever från årskurs 7 och uppåt. Man har nu under de senaste åren efter en ytterligare IT-satsning från utbildningsnämnden även gjort inköp av läsplattor till skolor och förskolor för de lägre åldrarna, de är dock ej en enhet per elev, utan delas av flera.

När vi Moderater för snart 10 år sedan lade vårt initiativ till en satsning på 1:1 i Botkyrka, så var tanken att detta till en början skulle implementeras redan från årskurs 6. Vi lägger därför nu en ny motion, där vi föreslår att kommunen utreder möjligheterna att tidigarelägga 1:1-satsningen till årskurs 6.

Stina Lundgren (M)

Jimmy Baker (M)