Tema för Demokratidagarna 2010

ikon_yrk1Yrkande: (M) + (FP) + (KD)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-06-08
Ärende: 151
Rubrik: Tema för 2010 års demokrativecka – hållbar utveckling – samt konferens (KS/2009:154)

Ladda ned hela yrkandet här