Tack för din röst!

7314 personer valde att lägga sin röst på Moderaterna Botkyrka i kommunfullmäktigevalet. Tack! Med det så är Moderaterna tydligt det största oppositionspartiet, med tio mandat. Vi har bedrivit en stark valrörelse med ett stort fokus på synlighet och bredd.

Vi har satt upp över 1700 affischer, delat ut tiotusentals flygblad och knackat över 3000 dörrar. Men, framför allt, så har hela 23 av våra 30 kandidater valt att bedriva personval – vilket är helt fantastiskt.

Personvald (med 9 % respektive 8 %) i både den södra och norra valkretsen är oppositionsrådet Jimmy Baker, Tumba. Från den norra valkretsen är Gül Alci, Fittja, personvald (med ca. 8 % av personkryssen).

Nu är dessutom folkomröstningen om en eventuell kommundelning genomförd. Moderaterna kommer att diskutera utfallet vid den nyvalda KF-gruppens första sammanträde.

Med hjälp av ditt stöd kommer vi att fortsätta vara en röst för att:

Kräva satsningar på att öka tryggheten för alla Botkyrkabor. Vi vill lägga mer resurser på att göra hela kommunen renare och vackrare. Vi vill ha hit fler poliser och övervakningskameror. Satsa mer på det förebyggande arbetet. Införa en nolltolerans mot klotter, skadegörelse och ordningstörningar.

Botkyrka har haft stora överskott i åratal, vi vill sänka kommunalskatten med 25 öre och samtidigt utveckla välfärden.

Botkyrka ska bli mer företagarvänligt – idag är vi näst sist i länet. Vi måste välkomna alla typer av företag och jobb till kommunen!

Alla bör kunna få välja sitt äldreboende, hemtjänst, förskola, gymnasieskola eller vårdcentral. Socialdemokraterna säger nej!