Ta över Norsborgs Centrum

Vi moderater vill helst att centrumanläggningar drivs av privata entreprenörer på marknadsmässiga villkor, men vi måste likafullt konstatera att det finns platser där marknaden uppenbarligen – av olika skäl – har misslyckats. En sådan är det privatägda sorgebarnet Norsborgs Centrum.

Klicka här för att ladda ner motionen.