Sverige för nyanlända

ikon_ytt1Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2010-10-11
Ärende: 212
Rubrik: Svar på remiss – Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet

Ladda ned hela yttrandet här