Svar på revisionsskrivelse – Uppföljande granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 58
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Svar på revisionsskrivelse – Uppföljande granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess (KS/2015:771)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.